KREDSENS TELEFONNUMMER: 2464 5899 (IKKE TIL SMS)

Du kan kontakte kredsen på tlf. 24645899 eller på mail: post@dkk-kreds5.dk. Kontakt os venligst pr. telefon, og IKKE via SMS.