DKK Kreds 5
DANSK KENNEL KLUB

Søg på

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Kredsens aktiviteter


I menuen kan du klikke dig frem til de aktiviteter, vi kan tilbyde i Kreds 5.

Al træning i kredsen er baseret ud fra principperne i klikkertræning, hvilket betyder, at vi helt ned til vores hvalpemotivationhold introducerer klikkertræning, det er dog helt frivilligt om man vil benytte klikker.

H
vad er Klikkertræning ?

Klikkertræning er en træningsmetode, der baserer sig på videnskabelige indlæringsprincipper og systematik. Det kan lyde indviklet, men det behøver det ikke at være. Helt grundlæggende går klikkertræning ud på at øge sandsynligheden for, at hunden vælger at gøre det, vi gerne vil have. Det gør vi ved at belønne ønsket adfærd og ignorere uønsket adfærd i træningen. Klikkertræning handler om at kommunikere så præcist som muligt med hunden under træning og om at planlægge træningen, så det bliver let for hunden hele tiden at have succes. Det gør indlæringen lettere for både hund og ejer.
JUNI 2017

T1
F2
L3
S4
M5
T6
O7
T8
F9
L10
S11
M12
T13
O14
T15
F16
L17
S18
M19
T20
O21
T22
F23
L24
S25
M26
T27
O28
T29
F30