28.09.2023: Ordinær kredsgeneralforsamling


Torsdag den 28. september 2023 kl. 19.30 afholder DKK Kreds 5 ordinær kredsgeneralforsamling, der vil finde sted i Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted. Det er på 1. sal i bygning A.

Dagsorden ifølge DKK's love.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Dette skal ske pr. mail til: 
formand@dkk-kreds5.dk.

Kredsen vil være vært og byde på brød med ost/rullepølse. Af hensyn til bestilling af mad, hvis man ønsker dette, ser vi gerne, at der sendes en mail til formanden med oplysninger om, hvor mange personer, man kommer.

Kom og gør din/jeres indflydelse gældende i og omkring kredsens fremtid. Vi glæder os til at se jer.