Ordinær kredsgeneralforsamling

Onsdag den 14. oktober 2020 kl. 19.30 afholder DKK Kreds 5 ordinær kredsgeneralforsamling, der vil finde sted i Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted. Det er på 1. sal i bygning A.

Dagsorden ifølge DKK's love.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før (7. oktober 2020) på mail: 
formand@dkk-kreds5.dk.

Kredsen vil være vært og byde på brød med ost/rullepølse. Af hensyn til bestilling, ser vi gerne, at I sender en mail til formanden med oplysninger om, hvor mange personer man kommer.

Vi glæder os til at se jer - kom og gør jeres indflydelse gældende.