Hvalpefortsætter


Hvis du er den stolte ejer af en hundehvalp, kan I starte på hvalpefortsætter-hold. Hvalpene kan deltage, fra de er 6 måneder, og skal have afsluttet kurset senest i 10 mdr. alderen.


Hvalpen er i denne periode meget modtagelig for nye indtryk. Det er derofr vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og hunde, hvilket I får mulighed for på dette kursus.


På Dansk Kennel Klubs hvalpefortsætter-hold præsenteres du og hunden for fordelene ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og hunden.

Kurset strækker sig over ca. 3 mdr., hvor der foruden teoretisk orientering foregår en del praktisk træning med hvalpen, bl.a.

* Miljøtræning: Lyde, trafik, trapper, broer m.m. i bymæssig bebyggelse og i naturen.
* Socialt samvær: Fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.
* Indkald og håndteringsøvelser: Hvalpen lærer at komme, at sidde, at stå og at ligge roligt.
* Kontaktøvelser: Ejeren får ideer til daglig træning.
* Gå i line: Hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line.
* Søgeudvikling: Hvalpens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde.

DKK Kreds 5 kan tilbyde hvalpefortsætter-hold hele året rundt, det vil sige, at nye hold hele tiden starter op, når der er tilmeldinger nok. Træningen ledes af DKK-autoriserede hvalpeinstruktører.


MELD HVALPEN TIL I GOD TID, DA PLADSERNE ER POPULÆRE !!!

Det er kredsens nye samarbejdspartner Elitehunden, der varetager træningen i Kreds 5, så ønsker du at gå til hvalpefortsætter, skal tilmelding ske via Elitehundens hjemmeside (www.elitehunden.dk).