Bestyrelse pr. 06.10.2021


Formand:
Anne-Marie Fogt
E-mail: formand@dkk-kreds5.dk

Næstformand: 
Jesper Hjorth Larsen 
E-mail: jhlarsen2@gmail.com


Kasserer:

Bjarne Wohlfahrt
E-mail: kasserer@dkk-kreds5.dk

Sekretær:

Hanne Strøm Larsen
E-mail: sekretariat@dkk-kreds5.dk


Bestyrelsesmedlemmer:


Allan Sørensen

E-mail: kennel@moonsong.dk

Lene Wohlfahrt
E-mail: wohlfahrt@profibermail.dk

Pia Storm Pedersen
E-mail: piastorm90@gmail.com

Suppleanter:

1. suppleant: Jens Peter Fogt